Xem thêm Đô thị thông minh nhất của khu vực châu Á – Thái Bình Dương (Phần 1)

Dựa trên các thống kê, cuộc sống của con người sẽ diễn ra trong khu vực đô thị. Hơn nửa dân số Trái đất hôm nay đã là dân thành phố, cho đến năm 2050, dự đoán tối thiểu sẽ là 70%. Khu vực thành phố cũng sẽ là nơi tiêu thụ phần lớn năng lượng trên toàn cầu và thải ra nhiều khí nhà kính nhất. Do đó việc phát triển các thành phố trong tương lai có ảnh hưởng lớn tới môi trường. Khoa học, chính trị và công nghiệp đã nhận ra được điều đó và đang định ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến cả quá trình đô thị hoá. Có lẽ một giải pháp dạng đó mang tên Đô thị thông minh/Thành phố thông minh, cũng còn được gọi là giải pháp Đô thị tương lai hay Đô thị sinh thái.

Những thành phố thông minh nhất nằm trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

  1. Boyd Cohen là nhà phân tích chiến lược danh tiếng thế giới đã công bố danh sách bảng xếp hạng về xếp loại các thành phố thông minh trên thế giới. Thành phố thông minh sẽ được đánh giá dựa trên 6 thể loại chính mà một thành phố đạt được, bao gồm có nền kinh tế thông minh, hành xử môi trường thông minh, các quản trị thông minh, lối sống dân cư thông minh, giao thông thông minh và con người thông minh.

Seoul: là một thành phố thông minh nhất xét về cả mặt quản trị kỹ thuật số và dữ liệu công cộng. Hiện nay, thành phố đã có hơn 1.200 bộ dữ liệu mở cho công chúng và rất sáng tạo trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số nhằm để hỗ trợ người dân tham gia, chẳng hạn như hệ thống OASIS trực tuyến, cho phép công chúng đưa ra các đề nghị lập về các kế hoạch trực tuyến.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *