Lấy ý kiến về việc quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng phải có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, các ngành, các cơ quan, tổ chức khác ở trung ương và UBND cấp tỉnh có liên quan về nội dung của đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ mình tổ chức lập trong quá trình thực hiện lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh trực thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng cần phối hợp với UBND các cấp có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thành lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, vùng chức năng đặc thù trực thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Đối với quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng phối hợp với UBND và các cấp có trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện của cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù này. Trường hợp đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù do bên Bộ Xây dựng tổ chức lập, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh liên quan cần có trách nhiệm phối hợp lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện của cộng đồng dân cư có liên quan tại địa phương trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng mới.

Còn đối với việc quy hoạch xây dựng nông thôn, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng phối hợp với UBND xã có trách nhiệm để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập nên đồ án quy hoạch.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *