Các khu vực nằm trong khu chức năng đặc thù hoặc các khu vực chức năng đặc thù có quy mô dưới 500 hecta, theo yêu cầu của việc quản lý và phát triển, được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở xác định cho các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết về việc xây dựng. Các khu vực nằm trong khu chức năng đặc thù, khi thực hiện việc đầu tư xây dựng thì lập quy hoạch chi tiết xây dựng để có thể cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch cả phân khu và làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 hectaa (nhỏ hơn 2 hectaa đối với dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở chung cư) thì tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng mà không cần phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ tổng mặt bằng, các phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong bản nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng hoặc như giấy phép quy hoạch; đảm bảo việc đấu nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với không gian kiến trúc củakhu vực.

Quy hoạch xây dựng nông thôn mối

Đối với việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Nghị định đã quy định, các xã phải được lập quy hoạch chung xây dựng để có thể cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư và lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. Các khu vực dân cư nông thôn, khi bắt tay vào việc thực hiện đầu tư xây dựng thì cần phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung và lấy đó làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *