Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Nghị định này có quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, bao gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch.

Nghị định cũng quy định cụ thể về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng gồm: Quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; quy hoạch xây dựng nông thôn.

Lập quy hoạch xây dựng vùng phải đảm bảo phân bổ nguồn lực quốc gia hiệu quả

Các vùng liên tỉnh (bao gồm cả những vùng đô thị lớn), vùng chức năng đặc thù, vùng dọc các tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh được lập quy hoạch xây dựng vùng theo đúng như quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội; đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo phân bổ nguồn lực quốc gia một cách hiệu quả.

Các vùng tỉnh được lập quy hoạch xây dựng vùng làm cơ sở lập quy hoạch cho việc xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch chung các đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù trong một tỉnh…

Khu chức năng đặc thù trên 500hecta được lập quy hoạch chung xây dựng

Nghị định cũng đã nêu rõ, các khu chức năng đặc thù trong và ngoài đô thị được thực hiện lập quy hoạch xây dựng theo như các quy định tại Nghị định này. Các khu chức năng đặc thù có quy mô trên 500 hecta, được lập quy hoạch chung xây dựng, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị; làm cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết để xây dựng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *